Moravští vinaři vyčíslili škody na 1,2 miliardy korun.

Specialisté na dovoz zahraničních vín se shodnou, že na poptávku po víně ovlivňující jeho cenu mají neopomenutelný vliv také módní trendy. Což pro náš trh souvisí s klesající poptávkou po víně z Jižní Ameriky a Španělska. Tyto destinace byli přitom na vrcholu v exportu vín před deseti lety. Obdobný trend sníženého zájmu je i u vín z Nového Zélandu a Austrálie, ale zde se jedná jen o mírnější pokles.
zelená vinice
Oproti tomu se jak v internetových obchodech tak českých vinotékách těší narůstajícímu zájmu konzumentů vína z oblastí severní Itálie a východních částí Francie. Dovozci se domnívají, že to muže být důsledek zvýšeného zájmu o lyžařskou turistiku v Alpách. Díky které se tuzemští konzumenti dostanou k vínům i menších vinařů a po návratu do české republice sáhnou spíše po láhvích vín vyprodukovaných z těchto oblastí.
sudy s vínem
Nemůžeme ovšem přehlížet i zvýšený zájem českých milovníků vín o bílá a červená vína z Moravy a to i přes jejich relativně vyšší cenu. Krom importérů totiž mají velký vliv na ceny i Moravští vinaři, kteří zásobují odhadem třetinu českého trhu. Svaz vinařů české republiky letos odhaduje škody způsobené lokálními mrazy na 1,2 miliardy korun. Naštěstí moravští vinaři neplánují razantní zdražování. Zatím vše nasvědčuje tomu, že letošní ročník moravských vín bude v kvalitě nadprůměrný. Na štěstí se většinově vinice tradičního typu z letošními mrazy a obdobím sucha bez větších následků vypořádaly, postižená byla převážně mladá výsadba.
červené a bílé víno
Kromě mrazů či suchavinaře o část úrody připravuje i lesní zvěř, která má v důsledku sucha v oblastech jižní Moravy žízeň a tak si chodí svlažovat hrdla konzumací hroznů přímo do vinohradů.
Úplně samostatnou kapitolu tvoří vína sudová. S očekávaným zpřísněním podmínek prodeje plánovaném na příští rok se u sudových vín počítá s výraznějším růstem cen.

devene
https://www.dagis.cz