Studium ekonomie v Brně

Odmaturovali jste a přemýšlíte o vhodném zaměření vysoké školy. Pocházíte z Brna anebo jste se pro toto město rozhodli z nějakých vašich vlastních důvodů – studentské město, menší životní náklady než v Praze, dostatek pracovních příležitostí po i při škole aj.

Baví vás ekonomie, máte vztah k matematice, zajímáte se o dění ve světě. Ať už je vaše motivace jakákoliv, rozhodli jste se pro studium ekonomie v Brně. Přinášíme vám přehled tří největších státních fakult, kde je možné ekonomii studovat.

Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity (ESF MU)

Fakulta sídlí v nově zrenovované budově na ulici Vinařská v Pisárkách. Jde o jedinou fakultu Masarykovy univerzity, která nabízí inženýrský titul po absolvování.

Fakulta poskytuje momentálně (rok 2016) 10 různých studijních oborů na navazujícím magisterském studiu, jmenujme některé z nich: Finance, Ekonomie, Podniková informatika, Hospodářská politika aj.

Výhodou studia na ESF je návaznost na soukromou sféru, neboť škola pomocí praxí udržuje most mezi teoretickou a praktickou rovinou. Studenti tak mohou získávat pracovní zkušenost už během studia. Možnost vyjet do zahraničí je samozřejmostí.
univerzitní budova

Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně (PEF Mendelu)

Nejstarší ekonomická fakulta na Moravě sídlící v moderní budově v Černých polích nedaleko studentských kolejí. Škola poskytuje pět inženýrských studijních programů, které mají další podobory. Jmenujme například Ekonomika a management, Hospodářská politika a správa, Systémové inženýrství a informatika. Jeden z programů je vyučován kompletně v anglickém jazyce.

Poslední jmenovaný obor nabízí zajímavé propojení ekonomických poznatků do světa informatiky a naopak. Ale i ostatní obory si projdou základními kurzy informatiky, což je velkou výhodou pro hledání budoucího uplatnění.

Zahraniční výměnné programy a pobyty typu Erasmus jsou opět samozřejmostí. Praxe při studiu je dokonce povinná. Škola pořádá pro studenty workshopy ve spolupráci s firmami.
velká škola

Podnikatelská fakulta Vysokého učení technického (PF VUT)

Údajně nejjednodušší fakulta VUT s kontroverzní pověstí, přesto sem stále míří více a více studentů. PF nabízí tři studijní navazující programy – Ekonomika a management, Systémové inženýrství a informatika, Economics and Management. Programy se opět dále dělí do oborů. Třetí z oborů je kompletně vyučován v anglickém jazyce.

Praxe je povinná a studenti mají opět možnost vyjet do zahraničí v rámci programu Erasmus. Fakulta sídlí v kampusu VUT u Palackého vrchu s kompletním zázemím menz, kolejí i sportovišť.

V Brně je ale i velké množství soukromých vysokých škol, vyšších odborných s ekonomickým zaměřením. Pokud si nejste stále jisti, navštivte jejich den otevřených dveří, nebo veletrh Gaudeamus Igitur, který je pořádán každoročně v Brně.

devene
https://www.dagis.cz